Miejsce
Dobre

25µg/m3

PM2.5

10µg/m3

PM10

33min temu

25°C

Temperatura

10%

Wilgotność

Wykresy

Ostatnie 7 dni


Tydzień temu

Indeks jakości powietrza PM10
[µg/m3]
PM2,5
[µg/m3]
Bardzo dobry 0 - 21 0 - 13
Dobry 21 - 61 13 - 37
Umiarkowany 61 - 101 37 - 61
Dostateczny 101 - 141 61 - 85
Zły 141 - 201 85 - 121
Bardzo zły > 201 > 121